همیشه دوست دارم نظرات مختلف رو بشنوم، اگه نظری دارید یا حتی فیلم یا آهنگ یا کتاب یا شعر خوبی میشناسید که بهم معرفی کنید خوشحال میشم؛ و البته همیشه شنیدن داستان دیگران حالم رو خوب میکنه.. خلاصه که: 

خبر دل شنفتنم هوس است!