استاد درس هفت و نیم صبح واقعن باعث ناراحتیمه. اولن که کل موضوع جلسه رو میتونه در عرض پنج و نهایتن ده دقیقه جمع کنه، ولی یک ساعت و نیم حرف میزنه.. استادای کلاسای معارفی که داشتم خیلی مفیدتر حرف میزدن! در ثانی، کوچک ترین توجهی به بخش دخترای کلاس نداره. یعنی حتی یه نگاه کلی موقع تدریس نمیکنه. قبلن می ایستاد وسط کلاس و پسرا رو نگاه میکرد، حالا میره رو به روی پسرا و کلن دخترا رو ایگنور میکنه. مثلن میپرسه کیا هوش پاس کردن؟ و نگاه نمیکنه ببینه کدوم دخترا پاس کردن. یا میپرسه کیا پایتون بلد نیستن، و باز هم نگاه نمیکنه سمت دخترا رو. من نمیفهمم واقعن یعنی چی. کی گفته نگاه بدون دقت و کلی استاد به دخترا حرومه؟ یا اگر خود این شخص با این مسئله مشکل داره چرا اومده استاد شده؟ اصلن میتونست تو edu جلو درسش بنویسه مخصوص آقایان! والا..! 
دوست داشتم یه چیزی در این باره بگم بهش ولی با توجه به واقعن چرت بودن بخش خوبی از زمان تدریسش و اینکه دخترها رو نگاه نمیکنه و ما آزادانه میتونیم چرت بزنیم و با گوشی بازی کنیم منصرف شدم!
بقیه استادای روزم خیلی خوبن :) خصوصن درسی که بعد همین کلاسم مستمع آزاد میرم. میشوره میبره کلاس اول صبحیمو :)