ساعت دو بامداده، هنوز تمرینم تموم نشده، دارم از تاخیرم استفاده میکنم، فردا هفت و نیم صبح کلاس دارم، البته الان فرداست:)) ، کوییز تیک هومم رو حل نکردم برای همین کلاس هفت و نیمی، خیلی خوابم میاد و از صبح همینطوری نشستم، هر 20 ثانیه هم یه خمیازه میکشم، و چقدر خوبه که بهار هم هست و دوتایی بیداریم.